HomeServiceEthisch zaken doen - Code of Conduct

Ethisch zaken doen - Code of Conduct

Naleving van wettelijke voorschriften en bedrijfsinterne richtlijnen heeft de hoogste prioriteit voor Südzucker, de moedermaatschappij van Van Oordt The Portion Company. Alleen door zich aan regels te houden, kunnen we ons bedrijf, onze medewerkers en zakelijke partners beschermen tegen inbreuken en ongepast gedrag. Daarom is het voor ons belangrijk om mogelijke beroepsfouten direct en zo snel mogelijk tegen te gaan. Daarvoor hebben we ook uw hulp nodig. Als u informatie hebt over kwesties die relevant zijn voor de naleving, zoals concurrentiebeperkend gedrag, corruptie of schendingen van onze gedragscode, laat het ons dan a.u.b. weten. Daartoe hebben we de 'Südzucker Compliance Line' aangemaakt.


De 'Südzucker Compliance Line' wordt geëxploiteerd door een externe dienstverlener die geen toegang heeft tot de inhoud of gegevens van uw melding of tot uw persoonsgegevens. Het systeem is toegankelijk voor werknemers van de Südzucker Group en voor externe derden, bv. klanten of zakelijke partners. Bovendien kunnen werknemers als voorheen contact opnemen met onze compliance officer, een superieur of de lokale ondernemingsraad.
De 'Südzucker Compliance Line' laat in het algemeen anonieme melding van voorvallen toe. Wij geven er echter de voorkeur aan dat klokkenluiders zichzelf identificeren, omdat veel onderzoeken sneller en effectiever kunnen worden uitgevoerd als de naam van de klokkenluider bekend is.


Ongeacht of u contact opneemt met de 'Südzucker Compliance Line' met informatie of rechtstreeks contact opneemt met de compliance officer, uw superieur of de ondernemingsraad, zal uw informatie strikt vertrouwelijk worden behandeld. U wordt beschermd als een klokkenluider.


Maak a.u.b. verantwoordelijk gebruik van de 'Südzucker Compliance Line'. Ze mag niet worden misbruikt om anderen te belasteren of valse beweringen te doen. Daarom moet u ons alleen informatie verstrekken waarvan u denkt dat die juist is naar uw beste weten en geloof. Klokkenluiders die te goeder trouw melding afgeven, zullen geen nadelige gevolgen ondervinden.

 Hier kunt u de pdf downloaden: Code of Conduct. 

Chat live met onze Sales