HomeServiceAfvalbeheersbijdrage

Afvalbeheersbijdrage

Als producent en importeur is Van Oordt wettelijk verplicht verantwoording te nemen voor preventie, inzameling en hergebruik van gebruikte verpakkingsmaterialen. Dit is vastgelegd in de Europese richtlijn verpakking en verpakkingsafval en het Besluit beheer verpakkingen, papier en karton van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Van Oordt is hiervoor individueel verantwoordelijk.

Afvalfonds Verpakkingen

Van Oordt heeft zich aangemeld bij het Afvalfonds Verpakkingen. Dit fonds neemt de verplichting voor inzameling en hergebruik van ons over. Daarvoor betaalt Van Oordt een Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen.

Nederlandse ondernemingen moeten meer verpakkingsmateriaal gaan hergebruiken en de verpakkingsketen verduurzamen. In de Raamovereenkomst verpakkingen 2013-2022 zijn deze afspraken vastgelegd. Het Afvalfonds Verpakkingen voert deze afspraken namens het verpakkende bedrijfsleven collectief uit. In de Afvalbeheersbijdrageovereenkomst (ABBO) en in het Beleid Afvalfonds Verpakkingen 2013 leest u hoe wij dit doen.

Meer informatie over dit fonds en de deelnemerslijst vindt u op de website van Afvalfonds Verpakkingen.

Chat live met onze Sales